Nhân lực - Vốn quý của Phượng Hoàng

Thg 1231

Nhân lực - Vốn quý của Phượng Hoàng

Nguyen KimTin tức

Nhân lực luôn là tài sản quý giá, quyết định sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện xã hội đang chuyển sang nền kinh tế tri thức, nguồn chất xám của con người ngày càng quan trọng. Nhận biết được điều này, Công ty Phượng Hoàng luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng nhân lực thông qua đào tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn để ngày càng hoàn thiện hơn và đáp ứng được các yêu cầu công việc; tạo ra lợi nhuận, đảm bảo hoạt động kinh doanh của tổ chức. Quan tâm đến chính sách lương thưởng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công ty cũng thể hiện sự quan tâm đối với đời sống tinh thần cho CBNV.

Từ một công ty chỉ có hơn một trăm cán bộ nhân viên, cơ sở hạ tầng khiêm tốn, sau 10 năm, Công ty Phượng Hoàng ngày nay đã trở thành một thương hiệu uy tín với gần 600 cán bộ nhân viên. Để thu hút được nguồn nhân lực dồi dào như ngày hôm nay, Công ty có chính sách lương, thưởng, đặc biệt đối với các nhân viên có trình độ và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Để nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong quá trình hội nhập Quốc tế, Công ty thường xuyên mở các khóa đào tạo ngắn hạn, cử các cán bộ nhân viên có năng lực đi học tập thực tiễn ở nước ngoài, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát huy năng lực. Từ đó bố trí những người có năng lực vào những vị trí then chốt, đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài chuyên môn, Phượng Hoàng còn chú trọng giáo dục môi trường kinh doanh với tiêu chí Doanh nghiệp vì khách hàng, trọng chữ tín, môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng, văn minh.

Để đảm bảo cả về sức khỏe tinh thần, hàng năm Công ty Phượng Hoàng phát động, tổ chức nhiều phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều hội diễn, hội thao được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp. Những giá trị giải thưởng rất lớn lên tới hàng trăm triệu đồng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với đời sống tinh thần và sự gắn kết đối với cán bộ công nhân viên Công ty.

Luôn tâm niệm đặt "con người" là vốn quý, là yếu tố then chốt quyết định sự thành công này, Phượng Hoàng đã tạo nên sức hút đối với người có tài, chuyên môn cao đến làm việc và gắn bó dài lâu.